رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

درباره ما بدانید

مجله ارگ اصفهان 

مجله ارگ اصفهان با نام قدیمی ارگ جهان نما با  معرفی مجموعه ارگ جهان نما ، فروشگاهای ارگ و گردشگری و زیبایی های شهر اصفهان طراحی و آغاز به فعالیت نموده و تا کنون بیش از دو سال با همراهی تیمی 6 نفره مستقیم و غیر مستقیم در مجموعه ارگ عظیم جهان نمای اصفهان میباشد.

تغییرات اهداف 

طی مشاوره و تصمیم جمعی پرسنل همکار قبل از شروع سال 1402 به صورت دسته جمعی تصمیماتی جهت تغییر اساسی در برنامه کاری مجله ارگ اصفهان حاصل شد

نام مجله ارگ اصفهان انتخاب و با هدف تولید محتوای متنی و  ویدئویی از ابتدای سال 1402 خدمات رپور تاژ آگهی و تبلیغات به صورت کامل در برنامه های کاری مجله ارگ اصفهان در نظر وبا تغییراتی اساسی در طراحی فعالیت را با طرح وبرنامه های جدید آغاز نمود.

در تصمیمات وبرنامه هایی که اتخاذ شد بستری فراهم شد برای افراد علاقه مند به نویسندگی وتولید محتوا  در زمینه های علمی فرهنگی اجتماعی  در صورت تمایل در مجله ارگ با نام حود انتشار دهند و به زودی بستری فراهم خواهد شد تا بتوانند با دسترسی کامل به پنل مدیریت .

مجله ارگ اصفهان یک وبسایت محتوا محور بدون هیچ وابستگی احزاب سیاسی وبه صورت غیر انتفاعی مدیریت میشود