رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر
تصویر دسته بندی

حقوق وشهروندی

قرار رد دعوی چیست؟

قرار رد دعوی: شعب دادگاه‌ها تصمیمات گوناگونی در خصوص پرونده‌های حاضر می‌گیرند.به این تصمیمات «رای» می‌گویند. رای هم قرار و هم حکم را در بر می‌گیرد.منظور از حکم، رایی می‌باشد…