تاریخ انتشار : سه‌شنبه 18 ژانویه 2022 - 9:25
کد خبر : 17843

اماکن تفریحی

اماکن تفریحی

مکان های تفریحی نام  آدرس شماره تلفن Address باغ گلها ميدان بزرگمهر، ابتدای خ سلمان فارسی 031-32672059 Bozorgmehr Square, at the beginning of Salman Farsi St باغ پرندگان میدان سهروردی، خ الفت 3137713500 Sohrevardi square, Ulfat St ناژوان جاده حاشیه شهر، بخش غربی اصفهان *** Isfahan Road on the outskirts of the city, western part

مکان های تفریحی
نام آدرسشماره تلفنAddress
باغ گلهاميدان بزرگمهر، ابتدای خ سلمان فارسی031-32672059Bozorgmehr Square, at the beginning of Salman Farsi St
باغ پرندگانمیدان سهروردی، خ الفت3137713500Sohrevardi square, Ulfat St
ناژوانجاده حاشیه شهر، بخش غربی اصفهان***Isfahan Road on the outskirts of the city, western part of Isfahan
تله کابین صفهبزرگراه آقا رب پرست، بزرگراه شهدای صفه، بلوار تله کابین031-36759011Agha Rabparast Highway, Sofeh Martyrs Highway, Telecabin Boulevard
آکواریومجاده حاشیه شهر، بخش غربی اصفهان***Isfahan Road on the outskirts of the city, western part of Isfahan
جلفاخیابان نظر شرقی، محله جلفا***Nazar Sharghi St., Jolfa neighborhood
سیتی سنتربزرگراه شهید دستگردی031-36550504Shahid Dastgerdi Highway
آبسارسپاهان شهر، بلوار شاهد031-36510100Sepahan Shahr, Shahed Boulevard
کارتینگ پارساسه راه حکیم نظامی، ورزشگاه 22 بهمن031-36254563Hakim Nezami Three Ways, 22 Bahman Stadium
کوه صفهبزرگراه شهدای صفه***Safa Martyrs Highway 

برچسب ها :

ناموجود