رفتن به محتوا رفتن به فوتر
کافه دوز
تصاویر

امروزه کافه بازی ها از استقبال بی شمار بسیاری از افراد است است وبسیاری از بازدید کنندگان در ارگ جهان نما یا چهار باغ اصفهان پس از گردش و خرید به دنبال مکانی برای استراحت میباشند.

اگر شما هم دوست دارید در کنار استراحت در کنار دوستان یا خانواده نوشیدنی گرمی میل کنند ومدتی خود را مشغول بازی کنید کافه دوز با فضایی رویایی وزیبا بهمراه انواغ بازی های گروهی مکانیست بسیار قابل توجه هم استراحت کنید وهم بازی.

کاف دوز جدای از فضای بازی مکانیست رویایی جهت مهمانی های دوستانه وکاری به همراه انواع نوشیدنیهای سرد وگرم وغذاهاییخوشمزه که لحظات بیاد ماندنی برای شما خاطره میسازد .