رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر
معامله فضولی

معامله فضولی چیست و قانون در مورد آن چه حکمی دارد؟

معامله فضولی به معامله ای گفته می شود که در آن شخص بدون اینکه مالک مالی باشد یا وکالت یا وکالتی از طرف صاحب آن ملک داشته باشد، نسبت به آن ملک اقدام قانونی (از قبیل بیع، رهن و ...) می کند.3 نفر در این معامله حضور دارند:1. مالک: شخصی که مالک اصلی و حقیقی…

ادامه مطلب

دفتر اسناد رسمی

مراحل تاسیس دفتر اسناد رسمی چیست؟

در جامعه امروزی رعایت حقوق مردم و بهره مندی از برخی از مزایای قانونی و حفظ موارد مندرج در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله حق بهره مندی از مالکیت خصوصی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و حفظ حقوق مردم از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقق عدالت و نظارت بر حسن اجرای…

ادامه مطلب

مالکیت

حق و حقوق مالکیت چیست؟

مالکیت به رابطه ای گفته می شود که بین شخص و چیزی وجود داشته باشد. در ادامه مقاله به حقوق مالکیت می پردازیم. مالکیت عین رابطه حقوقی ای که بین فرد و شی وجود داشته باشد، یک نوع حقوق مالکیت می باشد. این حقوق مالکیت  را مالکیت عینی می نامند. عین یعنی شی و هر چیزی…

ادامه مطلب