رفتن به محتوا رفتن به فوتر
ادارات مهم
نامشماره تلفنآدرسNameAddress
آب و فاضلاب031-36680030خ هزار جریب، خ جابر ابن حیانIsfahan Water and Sewerage DepartmentHezar Jerib St., Jaber Ibn Hayyan St.
آب و فاضلاب منطقه 1031-32658366خ 22بهمن(رکن الدوله)District Water and Sewerage Department 122 Bahman St. (Rokn al-Dawlah)
آب و فاضلاب منطقه 2031-36248012_031-36240495خ دانشگاه، ابتداي خ توحيد جنوبيDistrict Water and Sewerage Department 2Azadi Square – the beginning of South Tohid Street
آب و فاضلاب منطقه 3031-33365717_031-33359977میدان جمهوریDistrict Water and Sewerage Department 3Jomhory Squar
آب و فاضلاب منطقه 4031-34452090زینبیه، خیابان لالهDistrict Water and Sewerage Department 4Zeinabia_ Laleh Street
آب و فاضلاب منطقه 5031-34210069ملک شهر، خ بهارستان غربی، مقابل شهربازیDistrict Water and Sewerage Department 5Malekshahr, West Baharestan Street
آب و فاضلاب منطقه 6(خوراسگان)031-35210061 خ جیDistrict 6 Water and Sewerage Department (Khorasgan)Jay St
اداره گاز منطقه 1***میدان جمهوری، ابتدای خ امام خمینیDistrict Gas Department 1Jomhory Square, at the beginning of Imam Street
اداره گاز منطقه 2031-32644491_031-32641111خ 22بهمن، مجموعه اداری امیرکبیرDistrict Gas Department 222 Bahman St. – Amirkabir Office Complex
اداره گاز منطقه 3031-36202185_031-36201355خ شهدای صفهDistrict Gas Department 3Shohada Safa Street
اداره گاز منطقه 4031-35252301_031-35252302خ جی، خ سلمانDistrict Gas Department 4Jay St., Salman St.
اداره گاز منطقه 5031-34540092خ کاوه، جنب ترمینال کاوهDistrict Gas Department 5Kaveh Street
اداره گاز منطقه 6031-38133915_031-36243045خ چهارباغ بالا، رو به روی مجتمع پارکDistrict Gas Department 6Upper Chaharbagh Street – facing the park complex
حوادث منطقه شرق031-33369533_031-33363434کنار گذر اتوبان شهید خرازی، حد فاصل خ امام خمینی و خ شهیدان غربیEvents in the EastNext to Shahid Kharazi HigE2hway, between Imam Khomeini St. and Shahidan Gharbi St.
شرکت برق منطقه ای031-36244002چهارباغ بالاIsfahan Regional Electricity CompanyChaharbagh Bala
شرکت توزیع نیروی برق استان031-36273011خیابان چهارباغ بالا، خیابان دکتر شریعتی، قبل از چهارراه پلیسIsfahan Power Distribution CompanyChaharbagh Bala St., Dr. Shariati St., before the police intersection
اداره امور برق جنوب غرب031-36291802_031-36291803_031-36291804سپاهان شهر، خیابان ایثارDepartment of Electrical Affairs Southwest of IsfahanSepahan Shahr, Isar St.
اداره امور برق غرب031-37288444_031-37288445_031-38380075کهندژ، میدان شهید فریدون بختیاری، ابتدای خ شریف غربیWest Isfahan Electricity DepartmentKhandaj – Shahid Fereydoun Bakhtiari Square – the beginning of Sharif Gharbi Street
اداره امور برق جنوب شرق031-36291802_031-36291803_031-36291804خ هزارجریب، خ ملاصدراSoutheast Isfahan Electricity Affairs OfficeHezar Jarib St. – Mulla Sadra St.
اداره امور برق شمال غرب031-35590044بزرگراه امام خمینی، بعد از بهارستان غربی، شهرک کوثرNorthwestern Isfahan Electricity DepartmentImam Khomeini Highway – after Baharestan Gharbi – Kowsar town
اداره امور برق مرکز031-32357655خ چهارباغ پایین، خ طالقانیIsfahan Central Electrical Affairs OfficeChaharbagh Pa’in St., Taleghani St.
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ031-33770210انتهای بلوار آتشگاهDeputy for Operation and DispatchingAt the end of Atashgah Boulevard